Skip to main content Skip to search
CATO účetnictví Praha
Milady Horákové 105/75, 160 00 Praha 6
+420 602 233 521
Jazyk webu:

Účetnictví pro firmy

Pro malé a střední firmy zpracováváme podvojné účetnictví, daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) a agendy související. Jedná se o vedení standardního účetnictví dle platných norem. Nabízíme komplexní služby v oblasti účetnictví včetně zastupování při jednání s úřady.

Díky internetovému účetnictví a moderním přístupům jako je vytěžování faktur z elektronicky zpracovaných dokladů Vám zajistíme bezstarostné účetnictví s Vaším minimálním zapojením.

Tyto moderní technologie poskytují klientům jednoduchý online přístup ke všem požadovaným podkladům jako je přehled pohledávek, závazků apod., a to 24 hodin denně.

Výstupem z účetnictví klienta kromě daňových přiznání, zpracování statistik pro ČSÚ, podkladů pro banky apod. je také report, který je zpracováván buď v naší standardizované formě nebo podle požadavků klienta.

Podvojné účetnictví

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • příprava příkazu k úhradě do bank
 • předání měsíčního (čtvrtletního) výkazu zisků a ztrát a rozvahy
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • reporting
 • zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání a povinných příloh
 • spolupráce s auditory
 • zpracování směrnic
 • zastupování na úřadech

Daňová evidence

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • předání měsíčního (čtvrtletního) přehledu o hospodářském výsledku a majetku
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání
 • zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • zpracování směrnic
 • zastupování na úřadech