CATO účetnictví Praha
Milady Horákové 105/75, 160 00 Praha 6
Datová schránka: 2nsez3q
Jazyk webu:
Česky Anglicky

Účetnictví pro firmy

Vedení účetnictví

Pro malé a střední firmy (nejčastěji s.r.o.) zpracováváme podvojné účetnictví, daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) a související agendy. Jedná se o vedení standardního účetnictví dle platných norem. Nabízíme komplexní služby v oblasti účetnictví včetně zastupování při jednání s úřady.

Díky internetovému účetnictví a moderním přístupům jako je vytěžování faktur z elektronicky zpracovaných dokladů Vám zajistíme bezstarostné účetnictví s Vaším minimálním zapojením.

Inovace v digitalizaci a automatizaci zpracování dokladů poskytují klientům komfortní online přístup ke všem požadovaným podkladům jako je přehled pohledávek, závazků apod., a to 24 hodin denně odkudkoli.

Výstupem z účetnictví klienta je kromě daňových přiznání, zpracování statistik pro ČSÚ, podkladů pro banky apod. také report, který je zpracováván buď v naší standardizované formě nebo dle Vašich požadavků.

Našich služeb využívá více než 100 klientů, kterým poskytujeme spolehlivě naše služby již přes 20 let!

Podvojné účetnictví

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • příprava příkazu k úhradě do bank
 • předání měsíčního (čtvrtletního) výkazu zisků a ztrát a rozvahy
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • reporting
 • zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání a povinných příloh
 • spolupráce s auditory
 • zpracování směrnic
 • zastupování na úřadech

Daňová evidence

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • předání měsíčního (čtvrtletního) přehledu o hospodářském výsledku a majetku
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání
 • zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu (ČSSZ a ZP)
 • zpracování směrnic
 • zastupování na úřadech