Skip to main content Skip to search
CATO účetnictví Praha
Milady Horákové 105/75, 160 00 Praha 6
+420 602 233 521
Jazyk webu:

Slovenské účetnictví

Zpracováváme podvojné účetnictví, daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví), zpracování mezd, účetní poradenství a agendy související. Jedná se o vedení standardního účetnictví dle platných slovenských norem na slovenských účetních softwarech. Nabízíme komplexní služby v oblasti účetnictví.

Podvojné účetnictví

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • předání měsíčního (čtvrtletního) výkazu zisků a ztrát a rozvahy
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání a povinných příloh
 • zpracování směrnic
 • zastupování na úřadech

Daňová evidence

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • předání měsíčního (čtvrtletního) přehledu o hospodářském výsledku a majetku
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání
 • zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • zpracování směrnic
 • zastupování na úřadech

Mzdy

Nabízíme komplexní služby v oblasti mzdového účetnictví a personalistiky, které zahrnují:

 • kompletní zpracování mezd malých a středních firem
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ
 • výplatní pásky
 • příprava příkazu k úhradě
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou
 • evidenční listy
 • příprava podkladů pro kontroly
 • zastupování na úřadech