Skip to main content Skip to search
CATO účetnictví Praha
Milady Horákové 105/75, 160 00 Praha 6
+420 602 233 521
Jazyk webu:

Due diligence

Due diligence slouží kromě jiného investorům, kteří chtějí převzít jinou společnost a potřebují se ujistit, že po převzetí společnosti nebudou konfrontování s nepříjemnými finančními nebo i jinými skutečnostmi, o kterých nebyli v procesu převzetí ze strany prodávajícího dostatečně informováni.

Dále si due diligence objednávají majitelé společností, kteří chtějí zkontrolovat zda vedení jejich firem nebo jejich účetní pracují správně, nedochází k nehospodárnostem nebo jiným nekalostem nebo jen chtějí získat nestranný pohled na účetnictví a ekonomiku jejich firem.

K odhalení těchto skutečností slouží due diligence. Tato služba může být zaměřena na celou bilanci společnosti, nebo se může týkat pouze vybraných oblastí.